هدف نشر ماهی از بدو تاسیس آن، در سال ۱۳۸۰، تولید آثاری سودند و فصیح برای مخاطبان بوده است. در همین راستا با همکاری مترجمان کارآزموده دست به انتخاب و انتشار آثاری ارزنده، به‌خصوص در حوزه‌ی ادبیات و تاریخ، زده‌ایم. از آن‌جا که دغدغه‌ی ما تهیه‌ی خوراک فکری مطلوب و ایجاد اشتیاق برای مطالعه است، تمام آ ...مطالعه بیشتر هدف نشر ماهی از بدو تاسیس آن، در سال ۱۳۸۰، تولید آثاری سودند و فصیح برای مخاطبان بوده است. در همین راستا با همکاری مترجمان کارآزموده دست به انتخاب و انتشار آثاری ارزنده، به‌خصوص در حوزه‌ی ادبیات و تاریخ، زده‌ایم. از آن‌جا که دغدغه‌ی ما تهیه‌ی خوراک فکری مطلوب و ایجاد اشتیاق برای مطالعه است، تمام آثار را با دقت و وسواس مقابله و ویرایش می‌کنیم تا متنی سالم و در عین حال خوشخوان عرضه کنیم، و این متن را در قالبی شکیل با چاپ و صحافی باکیفیت به دست خوانندگان می‌رسانیم. در قبال همکاران تولید و پخش نیز می‌کوشیم جانب انصاف و عدالت را نگه داریم تا همکاری پایدار و مطلوبی دا ...مطالعه بیشتر