انتشارات آریانا قلم ناشر کتاب‏های تخصصی مدیریت زیر نظر گروه پژوهشی صنعتی آریانا از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است و طی سال‏ های اخیر ترجمه بیش از 100 جلد کتاب ارزشمند مدیریتی را تقدیم اندیشمندان و مدیران کشورمان نموده است.