انتشارات مروارید در سال ۱۳۴۰ بنا به پیشنهاد مجید روشنگر و مشارکت سه نفر از دوستان تأسیس شد. مروارید فعالیتش را با شعر و ادبیات روز و علوم اجتماعی شروع کرد و در تمامی زمینه ها از جمله شعر و داستان )ایرانی و خارجی(، طنز، مدیریت و روا نشناسی با پیشرفتی هرچه بیشتر به فعالیت خود ادامه می دهد. از افتخارات مروارید آن که حدود ۸۰ % کتاب های منتشر شده هر سال، کتابهای تجدید چاپ است که از ۲ تا بیش از چهل بار تجدید چاپ شده اند. مروارید سعی دارد از جوانان با استعداد حمایت کند. ضمن آن که اساتید و شاعران و فضلای ارجمند کماکان مسند ویژه ی خود را دارند.