ترویج کتابخوانی در سازمان

در حال حاضر اصلی ترین دارایی هر سازمان نیروی انسانی آن است که بهره وری و سود آوری و رضایت مشتری سازمان به آموزش و توسعه فردی آنها بستگی دارد از اینرو کتاب پلاس به عنوان اولین پلتفرم ترویج کتاب بستری را فراهم کند که سازمانها بتوانند از طریق آن کارکنان خود را به مطالعه بیشتر در مسیر توسعه فردی و همراست با اهداف سازمانی تشویق و ترغیب نمایید

ورود
ترویج کتابخوانی در سازمان
فعالیت های ما در جهت ارتقاء سطح مطالعه کارکنان

فعالیت های ما در جهت ارتقاء سطح مطالعه کارکنان

تحقیق و بررسی عادات و رفتار مطالعاتی کارکنان

ارائه و پیاده سازی راهکارهای عملیاتی مبتنی بر فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری و تیپ شخصیتی کارکنان

انجام فعالیت های تشویقی و ترویجی از طریق برگزاری پویش های مطالعاتی و مسابقات مبتنی بر کتاب

ایجاد شبکه اجتماعی مبتنی بر دانش و مهارت های شغلی در بین کارکنان

راه اندازی باشگاه های توسعه فردی و کتابخوانی به صورت اختصاصی برای کارکنان

خدمات کتاب پلاس ویژه سازمانها

ایجاد انگیزه مطالعه و دانش افزایی در بین کارکنان از طریق برنامه‌های تشویقی

مستندسازی تجربه های مطالعاتی کارکنان با موضوعات مختلف در باشگاه های کتابخوانی

سیستم جوایز، خدمات، بسته های تشویقی و پاداش ها متناسب با عملکرد کارکنان

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مطالعه کتاب و گره زدن آن به فرهنگ سازمانی

انتخاب گروه مخاطب نذر کتاخدمات کتاب پلاس ویژه سازمانها
خدمات کتاب پلاس ویژه کارکنان

خدمات کتاب پلاس ویژه کارکنان

بهره مندی از تخفیف ویژه خرید کتاب از سوی سازمان و ناشران

دسترسی به برداشت ها و تحلیل های مختلف در مورد انواع کتاب ها

عضویت در باشگاه های توسعه فردی و کتابخوانی متناسب با علاقه‌مندی خود

افزایش سطح مطالعه از طریق ابزارهای ترویجی و تشویقی

مدیریت شبکه ترویجی سازمان

امکانات زیر برای سازمان از طریق پنل مدیریتی در دسترس می باشد

  • دسترسی به برداشت ها و تحلیل های مختلف در مورد انواع کتاب ها
  • عضویت در باشگاه های توسعه فردی و کتابخوانی متناسب با علاقه‌مندی خود
  • افزایش سطح مطالعه از طریق ابزارهای ترویجی و تشویقی

سازمان های در حال همکاری

بانک پاسارگاد
معونت علمی و فناوری جمهوری اسلامی
دانشگاه فناوری اطلاعات
شرکت پرداخت ایمن پاسارگاد
دانشگاه فنی و حرفه ای دختران تهران (شریعتی)

اعطای بن خرید کتاب به کارکنان

امکان تعریف بن خرید کتاب به کارکنان

امکان استفاده از تخفیف کتاب پلاس و ناشران

امکان خرید اقساطی کتاب در طول سال

امکان دریافت هدیه کتاب از سامانه نذرفرهنگی کتاب

	اعطای بن خرید کتاب به کارکنان