مرکز نشردانشگاهی به کتاب پلاس پیوست

مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به کتاب پلاس پیوست با توجه به مذاکرات به عمل آمده با دکتر ابراهیم آبادی "رئیس مرکز نشر دانشگاهی "خدمات کتاب پلاس در ترم بهمن ماه به اساتید و دانشجویان این مرکز اضافه می گردد.

دکتر ابراهیم آبادی ضمن ابراز امیدواری از موفقیت طرح،حمایت خود را از گسترش و توسعه این طرح بیان نموده و این طرح را گام مثبتی در جهت به روز آوری صنعت نشر و آموزش کشور دانستند. همچنین مذاکره با سایرناشران بزرگ دانشگاهی درحال انجام است وتوافقات خوبی حاصل شده است که به زودی نتیجه مذاکرات به اطلاع اعضاء کتاب پلاس خواهد رسید.

درحال حاضر20ناشردانشگاهی به جمع کتاب پلاس پیوسته اند که باتوجه به مذاکرات بعمل آمده پیش بینی می شود تعداد بیشتری در ترم بهمن به کتاب پلاس بپیوندند ناشرین دانشگاهی می توانند بامراجعه به کتاب پلاس از افزونه های کتاب پلاس برای مخاطبین خود(اساتید و دانشجویان)استفاده نمایند.

همچنین ناشرین عضو نیز خدماتی را به کتاب خود اضافه نمایند تا دانشجویان و اساتید به خرید کتاب ترغیب شوند.

در صورتی که علافه مند هستید در مورد کتاب پلاس و خدمات آن برای ناشرین، اساتید و دانشجویان بیشتر بدانید، روی لینک زیر کلیک کنید:

 

خدمات کتاب پلاس

 

همچنین از طریق لینک زیر می توانید در مورد امکانات کتاب پلاس بیشتر مطالعه کنید و دمویی از امکانات سیستم را بررسی کنید:

 

دموی کتاب پلاس ناشران ولیست تعرفه ها

 

 

 

مقالات دیگر...