ثبت نام و ورود به سامانه

در این سامانه، استاد بعد از ثبت نام و ثبت کلاس درس خود، یک سامانه آموزش مجازی را در اختیار خواهد داشت و دانشجویان او می‎توانند از محتوای کمک آموزشی (محتوایی که ناشر ویا استاد در سیستم بارگذاری می کند) برخوردار باشند.

 

ثبت نام اساتید

 

 

 

ورود به سامانه