کتاب‌های کودک و نوجوان از جمله پدیده‌های فرهنگی است که نقش خانواده یا آموزگار و مربی در تهیه آن انکارناپذیر است. در این مورد این کودک نیست که انتخاب می‌کند بلکه بزرگترها برای او کتاب را انتخاب می‌کنند. گزینش کتاب‌های مناسب کودک و نوجوان کاری آسان نیست. کودکان با کمک کتاب‌های کودکانه می‌توانند به درک ...مطالعه بیشترکتاب‌های کودک و نوجوان از جمله پدیده‌های فرهنگی است که نقش خانواده یا آموزگار و مربی در تهیه آن انکارناپذیر است. در این مورد این کودک نیست که انتخاب می‌کند بلکه بزرگترها برای او کتاب را انتخاب می‌کنند. گزینش کتاب‌های مناسب کودک و نوجوان کاری آسان نیست. کودکان با کمک کتاب‌های کودکانه می‌توانند به درک و رشد بهتری برسند. زمانی که صبحت از خرید کتاب کودک می‌شود منظور فقط کتاب داستان کودک یا کتاب قصه‌های کودکانه نیست، بلکه این مجموعه کتاب شعر کودک، کتاب علمی کودک و... را هم در برمی‌گیرد که بسیار مهم هستند. قبل از هر اقدامی باید بدانید برای چه کسانی می‌خواهید کتاب بخرید ...مطالعه بیشتر