گاهی اوقات یک سری مهارت‌ها و اطلاعات عمومی هستند که همه باید داشته باشند؛ چرا که این قبیل توانایی‌ها زندگی را برای‌تان راحت‌تر می‌کنند. کتاب‌های عمومی حوزه بسیار گسترده‌ای است؛ کتاب‌های ورزشی، کتاب‌های آشپزی، کتاب‌های سرگرمی و... تنها بخش کوچکی از آن هستند.