شعر، یکی از کهن‌ترین گونه‌های ادبی و شاخه‌ای از هنر است و به نوشته آهنگین و موزون اطلاق می شود. قدیمی ترین شعر سروده شده در ایران به زمان زردشت باز می گردد و بعد از آن باب سرودن شعر باز شده است. شعر قالب های متفاوتی دارد که معروفترین آنها شامل: مثنوی، قصیده، غزل، قطعه، ترجیع بند، ترکیب بند، رباعی، دوبیتی و... می باشد. شعر فارسی سبک های گوناگونی نیز دارد که از مهمترین آنها می توان به سبک هندی، خراسانی و عراقی اشاره نمود. در این دسته بندی، اشعار مختلفی از شاعران معاصر و کهن قابل دسترسی می باشد.