تاریخ معاصر دربردارنده همه وقایع و اتفاقاتی است که به عصر حاضر اختصاص دارد و هم اکنون و در سال های اخیر رخ داده یا در شرف اتفاق افتادن است. تاریخ معاصر هر کشوری نتیجه تحولات بسیاری است که در عصر حاضر به وقوع می پیوندد. مثلا در خود کشور ایران، مهم ترین وقایع تاریخی که تحت عنوان تاریخ معاصر قابل بررسی است، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی ایران، هشت سال دفاع مقدس، شخصیت شناسی امام خمینی(ره) و سایر شخصیت های تاثیرگذار در ایران است. در این بخش کتب متنوعی در خصوص تحولات ایران و جهان در عصر حاضر، سرگذشت شخصیت ها، پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی، اقتدار نظامی و سایر وقایع تاریخ معاصر قایل دسترسی و مشاهده است.

مطالعه کامل