بهره مندی از علم کار با کامپیوتر جزو ضروریات جهان امروز است. مبحث کامپیوتر شامل دو شاخه اصلی سخت افزار و نرم افزار می شود که هرکدام حیطه گسترده ای از کامپیوتر را شامل می شوند. کسی که با کامپیوتر کار می کند، دنیای وسیعی در مقابل خود می بیند که از هر راهی که به آن وارد می شود هزاران راه دیگر در برابرش ...مطالعه بیشتربهره مندی از علم کار با کامپیوتر جزو ضروریات جهان امروز است. مبحث کامپیوتر شامل دو شاخه اصلی سخت افزار و نرم افزار می شود که هرکدام حیطه گسترده ای از کامپیوتر را شامل می شوند. کسی که با کامپیوتر کار می کند، دنیای وسیعی در مقابل خود می بیند که از هر راهی که به آن وارد می شود هزاران راه دیگر در برابرش گشوده می شود. آموزش کامپیوتر مهارت های زیادی را در یک فرد ایجاد می کند و توانایی برنامه نویسی، طراحی، کار با نرم افزارهای متعدد هنری و مهندسی و تعمیرات مربوط به قطعات کامپیوتر را فراهم می نماید. به طور کلی می توان گفت آشنایی با کامپیوتر در همه رشته ها و تخصص ها کابرد د ...مطالعه بیشتر