روانشناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روان و رفتار آدمی و ادراکات، احساسات، تفکر، هیجان، حافظه و انگیزه او می پردازد. در حیطه علم روانشناسی، شاخص هایی جهت سلامت روان فهرست شده اند که هرکدام به صورتی علمی مجزا قابل تامل و مطالعه است. از جمله این شاخص ها: دوری از اضطراب، درمان افسردگی، رهایی از ترس های کاذب، درمان اختلالات رفتاری و روانی و.... روانشناسی کودک و نوجوان یکی از زیرشاخه های علم روانشناسی است که به مطالعه اختلالات دوره کودکی و نوجوانی می‌پردازد. هدف از این شاخه روانشناسی، اصلاح، پیشگیری و درمان اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان است. در این بخش، کتب متنوع و مختلفی جهت آشنایی با احساسات و عواطف و رفتارهای فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان در سنین و شرایط مختلف و نوع برخورد والدین و مربیان با آنها دسته بندی شده است و برای اختلالات و مشکلات رفتاری و روانی، کتب متعددی معرفی شده است.

مطالعه کامل