کسب و کار و بازاریابی در عصر امروز به علمی گسترده تبدیل شده است و روز به روز هم در حال توسعه و پیشرفت است. بنابر این فردی که به دنبال موفقیت و پیشرفت در کسب و کار خویش است باید همواره دانسته های خود را به روز کند و از آثاری که در این زمینه به نگارش درآمده است بهره ببرد. کتب کسب و کار و بازاریابی، شم ...مطالعه بیشترکسب و کار و بازاریابی در عصر امروز به علمی گسترده تبدیل شده است و روز به روز هم در حال توسعه و پیشرفت است. بنابر این فردی که به دنبال موفقیت و پیشرفت در کسب و کار خویش است باید همواره دانسته های خود را به روز کند و از آثاری که در این زمینه به نگارش درآمده است بهره ببرد. کتب کسب و کار و بازاریابی، شما را با تکنیک ها و استراتژی های کسب و کار  و شیوه های مدیریت آن آشنا می کند. کسب و کار، انواع متعددی دارد که شاید بتوان 146 ‪عنوان برای آن ذکر کرد، از جمله بازاریابی فردی، بازاریابی چابک، بازاریابی الگوریتمی، بازاریابی ابری، بازاریابی کانال و... از آنجا که تعدد کتاب های ...مطالعه بیشتر