تئاتر یکی از شاخه‌های هنرهای نمایشی است که داستانی را در برابر تماشاگران نمایش می‌دهد. به جز نوع معیار گفتار دراماتیک، تئاتر نوع‌های دیگری نیز دارد؛ مانند اپرا، موزیکال، خیمه شب بازی، پانتومیم ، تئاترخیابانی و تئاترشورایی مجموعه ای از حرکات دست و پای یک آدم بر روی صحنه است که گاهی با صدا همراه بوده و این حرکات مفهومی مانند خندیدن، گریه کردن، راه رفتن و تمام حالت‌های انسانی را القا می‌کنند.