نمایشنامه یا تئاترنوشت به متن قابل نمایش در تئاتر گفته می‌شود. نمایشنامه معمولا در قالب گفتگو بین شخصیت‌ها نوشته می‌شود. مکان و زمان رخ دادن حوادث و نیز توضیح دربارهٔ صحنه قبل از نوشتن متن نمایش اهمیّت دارند. در نمایشنامه حالات چهره بازیگر نیز ذکر می‌شود. هر پرده از نمایش شامل بخش‌های مختلفی ست که ساختار نمایشنامه را تشکیل می‌دهند.