سینما تازه ترین هنر تاریخ است که به هنر هفتم معروف شده است و جزو محبوب ترین سرگرمی های مردم محسوب می شود. سینما در قاب خود، داستان هایی از مردمان مختلف را به تصویر می کشد و به گونه ای صدا و تصویر را در هم می آمیزد که شما را مجذوب خود می کند. در ایران 21 شهریور ماه به عنوان روز سینما برگزیده شده است. سینما در برگیرنده اطلاعات و علوم مختلفی است از جمله بحث کارگردانی، فیلمبرداری، تهیه کنندگی، صدابرداری، فیلم نامه نویسی، بازیگری و... که هرکدام یک هنر و مهارت مجزا محسوب می شود و تحصیلات جداگانه مربوط به خود را دارد. در دسته بندی سینما، کتب مختلفی پیرامون فرهنگ سینما، فیلم نامه ها، بازیگران، ادبیات نمایشی و ... دسته بندی شده است.

مطالعه کامل