سینما تازه ترین هنر تاریخ است که به هنر هفتم معروف شده است و جزو محبوب ترین سرگرمی های مردم محسوب می شود. سینما در قاب خود، داستان هایی از مردمان مختلف را به تصویر می کشد و به گونه ای صدا و تصویر را در هم می آمیزد که شما را مجذوب خود می کند. در ایران 21 شهریور ماه به عنوان روز سینما برگزیده شده است. ...مطالعه بیشترسینما تازه ترین هنر تاریخ است که به هنر هفتم معروف شده است و جزو محبوب ترین سرگرمی های مردم محسوب می شود. سینما در قاب خود، داستان هایی از مردمان مختلف را به تصویر می کشد و به گونه ای صدا و تصویر را در هم می آمیزد که شما را مجذوب خود می کند. در ایران 21 شهریور ماه به عنوان روز سینما برگزیده شده است. سینما در برگیرنده اطلاعات و علوم مختلفی است از جمله بحث کارگردانی، فیلمبرداری، تهیه کنندگی، صدابرداری، فیلم نامه نویسی، بازیگری و... که هرکدام یک هنر و مهارت مجزا محسوب می شود و تحصیلات جداگانه مربوط به خود را دارد. در دسته بندی سینما، کتب مختلفی پیرامون فرهنگ سینما، ف ...مطالعه بیشتر