گاهی اوقات یک سری مهارت‌ها و اطلاعات عمومی هستند که همه باید داشته باشند؛ چرا که این قبیل توانایی‌ها زندگی را برای‌تان راحت‌تر می‌کنند. کتاب‌های عمومی به طور کلی به کتابهایی گفته می شود که برای مخاطب عام در بازار ارائه می شود و شامل حوزه بسیار گسترده‌ای است؛ کتاب های رمان، کتاب های روانشناسی عمومی، کتاب‌های ورزشی، کتاب‌های آشپزی، کتاب‌های سرگرمی، دایره المعارف ها و... تنها بخش کوچکی از آن هستند