پزشکی یک دانش کاربردی است که هدف آن، حفظ و ارتقای سلامت، درمان بیماری‌ها و بازتوانی آسیب‌دیدگان است. این منظور با شناخت بیماری‌ها، تشخیص، درمان و جلوگیری از بروز آن‌ها به انجام می‌رسد. کتب پزشکی و سلامت شامل تمامی رشته های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و سلامت می باشد.