انتخاب های شما

 • کتاب های موجود
کتاب های موجود
 • بهبود بی تردید

  (آموزش کاربردی مهندسی ارزش)

  انتشارات: رسا

  قیمت: 45,000 تومان

 • مدیریت دانش

  (نگاهی جامع بر ابزارها و تکنیک ها)

  انتشارات: رسا

  قیمت: 7,500 تومان

 • ارتباطات بازاریابی (ابزارها)

  انتشارات: رسا

  قیمت: 20,000 تومان

 • تیم ملی بهبود

  (داستانی عاشقانه از یک تحول کسب و کارانه)

  انتشارات: رسا

  قیمت: 25,000 تومان

 • در نقد برنامه ریزی استراتژیک

  انتشارات: رسا

  قیمت: 18,000 تومان

 • در کنار پدرم؛مصدق

  (خاطرات دکتر غلامحسین مصدق)

  انتشارات: رسا

  قیمت: 25,000 تومان

 • ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی

  انتشارات: رسا

  قیمت: 38,000 تومان

 • خاطرات مهندس مهدی بازرگان

  شصت سال خدمت و مقاومت 2

  انتشارات: رسا

  قیمت: 120,000 تومان

 • خاطرات مهندس مهدی بازرگان

  شصت سال خدمت و مقاومت 1

  انتشارات: رسا

  قیمت: 140,000 تومان

 • مشتری مداری (تکریم ارباب رجوع)

  انتشارات: رسا

  قیمت: 12,000 تومان