انتخاب های شما

 • کتاب های موجود
کتاب های موجود
 • فلسفه و ساحت سخن

  (فلسفه و کلام65)

  انتشارات: هرمس

  قیمت: 80,000 تومان

 • برگسونیسم

  (مواجهات 9)

  انتشارات: روزبهان

  مترجم: زهره اکسیری،پیمان غلامی

  قیمت: 12,500 تومان

 • هایدن وایت (پالیتی،متفکران مطرح معاصر)

  انتشارات: آوند دانش

  مترجم: محمد غفوری

  قیمت: 58,000 تومان

 • ایدئالیسم آلمانی

  (جنبش های فکری دوران جدید 2)

  انتشارات: نقش ونگار

  مترجم: علیرضا حسن پور

  قیمت: 49,000 تومان

 • ایده های منثور

  انتشارات: روزبهان

  قیمت: 10,000 تومان

 • بدیو:فلسفه ای در باب امر نو

  (پالیتی،متفکران مطرح معاصر)

  انتشارات: آوند دانش

  مترجم: امیر خراسانی،محمدعلی غزنوی

  قیمت: 60,000 تومان

 • رولان بارت

  (پالیتی،متفکران مطرح معاصر)

  انتشارات: آوند دانش

  مترجم: سجاد غلامی

  قیمت: 75,000 تومان

 • طراحی انسانی

  (از تکامل به وسیله شانس تا تغییر به وسیله انتخاب)

  انتشارات: ذهن زیبا

  مترجم: محمود پور آزاد

  قیمت: 70,000 تومان

 • فلسفی زیستن (راهنمای زندگی رواقیانه)

  انتشارات: شمشاد

  مترجم: نازنین فاطمه سوداگر

  قیمت: 59,000 تومان

 • فیزیک و فلسفه

  انتشارات: ققنوس

  مترجم: رسول رکنی زاده

  قیمت: 95,000 تومان