انتخاب های شما

 • کتاب های موجود
کتاب های موجود
 • چرا عقب مانده ایم؟

  (جامعه شناسی مردم ایران)

  انتشارات: علم

  قیمت: 65,000 تومان

 • روانکاوی فرهنگ عامه (نظم و ترتیب نشاط)

  انتشارات: مروارید

  مترجم: حسین پاینده

  قیمت: 45,000 تومان

 • جامعه شناسی دینی در شرق باستان

  (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 2)

  انتشارات: بهمن برنا

  قیمت: 5,800 تومان

 • آنچه زنان باید بدانند... (2جلدی)

  انتشارات: گل آذین

  قیمت: 20,000 تومان

 • در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ های دیگر نگریستن

  (سی گفتار درباره ی فرهنگ)

  انتشارات: گل آذین

  قیمت: 180,000 تومان

 • دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396

  (همبستگی و آسیب های اجتماعی و نابرابری)،(2جلدی)

  انتشارات: آگاه

  قیمت: 160,000 تومان

 • دانش های ناروشن

  (بنیادهای تاریخی و چشم اندازهای علوم انسانی)

  انتشارات: اختران

  مترجم: علی جوادزاده

  قیمت: 80,000 تومان

 • آرایش،مد و بهره کشی از زنان

  (مسایل،تحلیلها و دیدگاهها)

  انتشارات: گل آذین

  مترجم: افشنگ مقصودی

  قیمت: 45,000 تومان

 • از جنبش تا نظریه اجتماعی:تاریخ دو قرن فمنیسم (مطالعات زنان 1)

  انتشارات: شیرازه

  قیمت: 120,000 تومان

 • حکومت اندیشی

  (قدرت و تدبیر در جامعه مدرن)

  انتشارات: مهاجر

  مترجم: کرم حبیب پور گتابی

  قیمت: 45,000 تومان