انتخاب های شما

 • کتاب های موجود
کتاب های موجود
 • لب خوانی چشم هایت

  پازل شعر امروز

  انتشارات: نیماژ

  مترجم: بابک تبرایی

  قیمت: 8,000 تومان

 • عاشقانه های مصر باستان

  (شعر جهان:نخستین مجموعه شعر غنایی جهان)

  انتشارات: مروارید

  مترجم: عباس صفاری

  قیمت: 7,000 تومان

 • او بر راهون اشک می ریزد

  (دفترهای شعر مدرن2)

  انتشارات: افراز

  مترجم: پیام فتوحیه پور

  قیمت: 20,000 تومان

 • گوشت را بر استخوان ها بجوی

  (شعر جهان)

  انتشارات: مروارید

  مترجم: غلامرضا صراف

  قیمت: 13,000 تومان

 • صدای شاعر،همراه با سی دی

  انتشارات: دنیای نو

  مترجم: زرین تاج پناهی نیک

  قیمت: 20,000 تومان

 • رز زرد

  انتشارات: موسسه نگاه

  مترجم: علی معصومی

  قیمت: 45,000 تومان

 • ماشین ها از روی سایه ات می گذرند

  پازل شعر امروز(شعر معاصر جمهوری آذربایجان)

  انتشارات: نیماژ

  مترجم: رسول یونان

  قیمت: 10,000 تومان

 • بلندیهای ماچوپیچو

  انتشارات: اشاره

  مترجم: جیران مقدم

  قیمت: 3,500 تومان

 • به خلوت کوهسار بیا با من

  انتشارات: پوینده

  مترجم: ناهید کبیری

  قیمت: 4,000 تومان

 • صد قطره بارانی که پشت سر می دویدند

  انتشارات: مشکی

  مترجم: الهام کامرانی

  قیمت: 4,000 تومان