انتخاب های شما

 • کتاب های موجود
کتاب های موجود
 • سینه فیلیا و تاریخ یا وزیدن باد بین درخت ها

  انتشارات: بیدگل

  مترجم: مهدی نصراله زاده

  قیمت: 35,000 تومان

 • تاریخ سینمای جهان

  انتشارات: روزنه

  قیمت: 48,500 تومان

 • نقد و تحلیل هنری بر فیلم و فیلمنامه

  (مدیریت دانش و تجربه در آثار سینما 1)

  انتشارات: مهر نوروز

  قیمت: 38,000 تومان

 • شهر رم؛پس از جنگ دوم

  (مدیریت تغییر،معماری و سینما 1)

  انتشارات: مهر نوروز

  قیمت: 35,000 تومان

 • استنلی کوبریک

  (کتاب کوچک کارگردانان 1)

  انتشارات: آوند دانش

  مترجم: سعید خاموش

  قیمت: 8,500 تومان

 • تدوین:مکان و زمان فیلم

  (دفترهای کوچک کایه دو سینما)

  انتشارات: افراز

  مترجم: عظیم جابری

  قیمت: 22,000 تومان

 • تئاتر مستند (مجموعه مقالات)

  (تئاتر:نظریه و اجرا 8)

  انتشارات: بیدگل

  قیمت: 70,000 تومان

 • سینما اگر باشد

  (تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب)

  انتشارات: روزنه

  قیمت: 51,000 تومان

 • درآمدی بر مبانی سینمای اسلامی

  انتشارات: سوره مهر

  قیمت: 22,000 تومان

 • ساختن یک فیلم کوتاه

  انتشارات: کتاب آبان

  مترجم: صنم نادری

  قیمت: 30,000 تومان