انتخاب های شما

 • کتاب های موجود
کتاب های موجود
 • بشریت و حاکمیت ها

  (سیری در حقوق بین الملل)

  انتشارات: آگه

  مترجم: مرتضی کلانتریان

  قیمت: 20,000 تومان

 • حقوق اجتماعی معلولان

  انتشارات: نشر دانژه

  قیمت: 14,000 تومان

 • مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر

  انتشارات: ناهید

  مترجم: حسن اسدی زید آبادی

  قیمت: 18,000 تومان

 • حقوق تامین اجتماعی

  انتشارات: آیدین

  قیمت: 25,000 تومان

 • مقررات مالی و معاملاتی شهرداری ها

  انتشارات: آیدین

  قیمت: 13,000 تومان

 • مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی

  انتشارات: آیدین

  قیمت: 35,000 تومان

 • (حق ثبت اختراع،کپی رایت و علائم تجاری)

  کتاب های دامیز

  انتشارات: آوند دانش

  مترجم: مریم مهذب

  قیمت: 80,000 تومان

 • حقوق بین الملل خصوصی

  (کلیات،تابعیت،اقامتگاه)،(وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)

  انتشارات: آگاه

  قیمت: 45,000 تومان

 • حقوق بین الملل

  انتشارات: دیدار

  قیمت: 3,200 تومان

 • امضای الکترونیکی

  انتشارات: اسرار دانش

  قیمت: 9,000 تومان