انتخاب های شما

 • کتاب های موجود
کتاب های موجود
 • مسائل ریاضی 1 و 2 (کتاب های ریاضی مهاجر)

  انتشارات: مهاجر

  قیمت: 10,000 تومان

 • مصاحبه حضوری

  مرجع جامع مجموعه سئوال ها

  انتشارات: دانیال دامون

  قیمت: 35,000 تومان

 • پمپ ها (هندبوک تجهیزات دوار فورستهوفر)

  انتشارات: شهرآب

  مترجم: هادی باقری

  قیمت: 39,000 تومان

 • هنر حل مساله

  (با حکایت های ایکاف)

  انتشارات: رسا

  مترجم: تقی ناصر شریعتی

  قیمت: 48,000 تومان

 • اختلال ریاضی

  (راهنمای والدین و معلمان)

  انتشارات: نشر دانژه

  مترجم: الهه محمد اسماعیل

  قیمت: 45,000 تومان

 • اصول عمومی تدریس و پرسشگری

  انتشارات: وانیا

  مترجم: حمیدرضا رضازاده

  قیمت: 23,000 تومان

 • اصول و کاربرد تحلیل محتوا در کتب درسی

  انتشارات: وانیا

  قیمت: 25,000 تومان

 • پژوهش آموزشی

  (رویکردهای کمی،کیفی و ترکیبی)

  انتشارات: علم

  مترجم: علیرضا کیامنش و دیگران

  قیمت: 150,000 تومان

 • تکنیک های جدید در برنامه ریزی،یادگیری و سنجش

  انتشارات: وانیا

  مترجم: مهتاب یکانی و دیگران

  قیمت: 43,000 تومان

 • درس آموخته هایی از بزرگترین پروژه های هوافضایی

  انتشارات: هوانورد

  مترجم: محمد رزازان

  قیمت: 28,000 تومان