پنج داستان از کتاب معجزه

کتاب پنج داستان از کتاب معجزه

Five Stories of the Miracle Book
انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 9,000 تومان

مهمترین مساله نویسنده در این کتاب مساله رابطه است. بخصوص رابطه میان زن ها و مردها. این که در شرایط مختلف و زندگی های تک و دو نفره، آدمها چه واکنشی به هم نشان می دهند. نویسنده با یک نگاه فانتزی به مشکلات و گرفتاری هایی که باعث چالش میان زن ها و مردها می شود؛ پرداخته است. این نگاه فانتزی چالش روابط بین آدمها را گاهی مضحک یا حتی به تراژدی ختم می کند.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786003671041

بهاءالدین مرشدی( ۱۳۵۹) کارشناسی ارشد رشته ی ادبیات نمایشی و بازیگری است. او چندین نمایش ازجمله؛ «حارس»، «دوچرخه»، «کمد»، «کمدی سلطنت»، «وقتی قرار است دزدی اتفاق بیفتد»، «جان و جو»، «همین امروز»، «زن ها و مردها» را کارگردانی کرده و در بیش از ۱۵ تئاتر از جمله «آواز گلها»، «کنجکاوی»، «بلبشو»، «صیقل»، «مکبث نخست وزیر می شود»، «باغ آلبالو»، «بیچاره مکبث»، «مجلس انتقام جویی هملت» و «یک نوشیدنی برای اوژن یونسکو» بازی کرده است. کتاب « آدم فکرهای ناجور» نوشته ی بهاء مرشدی در نسخه ی نارنجی (فانتزی) مجموعه ی سمر نشر بان منتشر شده است. از دیگر آثار منتشر شده ی او: