نافرمانی بدنی

کتاب نافرمانی بدنی

پازل شعر امروز

Collected poems
نویسنده:

علیرضا آدینه

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 8,000 تومان

کتاب «نافرمانی بدنی» مجموعه شعری است به قلم علیرضا آدینه که توسط نشر نیماژ منتشر شده است. در پشت جلد کتاب این شعر آدینه آمده است:دنیای آدمی بودم امابه چشم هیچ راننده‌ای نیامده بودمبدون شمااز کنار خیابان ناپدید می شوم بانوآمده بودم دارو برای خانه بگیرماز شهر شما بدورخانه‌ام سرطان پنجره دارددکتر برده‌ام بالای سرشزیارت ناحیه خوانده‌امپشت درب‌های بسته‌ی ناحیه‌ی هشتخانه‌ام دارد از دست می‌رود بانوباید خودم را برسانمبرسانم پشت دیوارهای دبستان پسرانه‌ی توحیدآن وقت به یاد خواهم آوردکودکانی که دریا را دیده بودند آب را بزرگ‌تر می نوشتند

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : علیرضا آدینه
شابک : 9786003671133