داستان های پشت پرده

کتاب داستان های پشت پرده

Behind the Scenes
نویسنده:

آرش آذر پناه

انتشارات: نیماژ - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 35,000 تومان

نویسنده کتاب پیش رو با ارائه ی نمونه هایی از داستان های کوتاه فارسی، به مطالعه همه جانبه ی تاریخچه و سیر داستان کوتاه تمثیلی در ایران و معرفی انواع آن می پردازد، همچنین ویژگی ها و جنبه های پنهان آن را نمایان می سازد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر