وضعیت تهی

وضعیت تهی

Empty state
نویسنده:

امیر رضا مافی

انتشارات: نیماژ
شابک: 9786003673496
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 8,000 تومان

ساختمان تئاتر پیر بود و فرتوت. مانند زن یائسه ای که بزک کند برای دلبری جوانک ها. مانند طوطی بی زبانی که در آرزوی هم زبانی با آدمی، صاحبی پرهایش را بکند و آن قدر بی جان، باقی بماند که به خاطر نمردن کفری شود. لال بودن برای آوازه خان مثل کور شدن برای نقاش است؛ مثل کر شدن برای آهنگ ساز، مثل فقدان برای ویرانی.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : امیر رضا مافی
شابک : 9786003673496