وضعیت تهی

کتاب وضعیت تهی

Empty state
نویسنده:

امیر رضا مافی

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 8,000 تومان

ساختمان تئاتر پیر بود و فرتوت. مانند زن یائسه ای که بزک کند برای دلبری جوانک ها. مانند طوطی بی زبانی که در آرزوی هم زبانی با آدمی، صاحبی پرهایش را بکند و آن قدر بی جان، باقی بماند که به خاطر نمردن کفری شود. لال بودن برای آوازه خان مثل کور شدن برای نقاش است؛ مثل کر شدن برای آهنگ ساز، مثل فقدان برای ویرانی.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : امیر رضا مافی
شابک : 9786003673496