دو لک لک بی خواب

کتاب دو لک لک بی خواب

پازل شعر امروز

Do-LakLak-Bikhab
انتشارات: نیماژ - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 10,000 تومان

این کتاب بخشی از زندگی نویسنده را در 67 شعر کوتاه شرح می دهد. نویسنده عقیده دارد که زبان و ادبیات شعرش بعد از انتشار این کتاب تغییر کرده و اثرش با آنچه در سال های گذشته نوشته متفاوت است. از دیگر آثار او می توان به کتاب “دست هایت را در کلمه هایم فرو کن” اشاره کرد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786006801421