متا فیزیک و گمانه سازی جهان ها

کتاب متا فیزیک و گمانه سازی جهان ها

مجموعه استخوان روح

Métaphysique et fiction des mondes hors-science
نویسنده:

کانتن میاسو

انتشارات: نیماژ - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 12,000 تومان

نویسنده ی کتاب پیش رو با مطالعه ی تفاوت میان گمانه سازی علمی و برون علم، رابطه ی میان علم و فلسفه و همچنین مطالعه ی هستی و جهان خارج از محدوده ی فلسفه تصویری از جنبش های فلسفی و نظری حال حاضر ارائه می دهد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

کانتن میاسو متولد 1967 ، یک فیلسوف فرانسوی است. او در دانشگاه پاریس تدریس می کند و فرزند کلود میاسو مردم شناس است. میاسو دانشجوی فیلسوفان برنارد بورژوایی و آلن بدیو است. بدیو ، که مقدمه نخستین کتاب میاسو را نوشته است ، این اثر را کاملاً جدید در فلسفه مدرن توصیف می کند.