کتاب کوچک(16)شایدنجات‎یابیم

کتاب کتاب کوچک(16)شایدنجات‎یابیم

کتاب کوچک(16)

We may be saved
انتشارات: نیلا
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قیمت: 10,000 تومان

ساموئل گوسیان به سال 1947 در شهر ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان به دنیا آمد و در سال 1970 از گروه روزنامه نگاری دانشکده ادبیات دانشگاه دولتی ایروان فراغ التحصیل شده است.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

ساموئل گوسیان (Samuel Cosian) نویسنده و نمایشنامه نویس ارمنی می باشد.