انقلاب‌در‌آمریکای‌جنوبی

کتاب انقلاب‌در‌آمریکای‌جنوبی

مجموعه تئاتر آنسو

Revolucao na America do sul
نویسنده:

آگوستو بوال

مترجم: علی شمس
انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 19,000 تومان

انقلاب در آمریکای جنوبی اثری مربوط به دوره ی جوانی آگوستو بوال و پیش از نظریه مند شدن تئاتر موسوم به «ستمدیدگان» است. هرچند در این نمایشنامه می توان بعینه ریشه های اندیشگی بوال را در آنچه او بعدها تئاتر ستمدیدگان خواهد نامید ردگیری کرد. نمایشنامه ای با گزنه های آیرونیک (کنایی) که هویت اصلی فرهنگ برزیل، یعنی فوتبال، را به عنوان ساختار نمایشنامه انتخاب می کند. او در ترکیبی کنایی اثر خود را «تئاتر مستند در دو نیمه» می نامد....انقلاب در آمریکای جنوبی داستان شهروندی به نام ژوزه است. فردی از طبقه ی کارگر که دست بر قضا بی کار می شود و سرانجامی جز مرگ خنده آور ندارد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : آگوستو بوال
مترجم : علی شمس
شابک : 9786003675490