حریم سلطان

حریم سلطان

Muhtesem kanuni sultan
انتشارات: نیماژ
شابک: 9786003671737
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 11,000 تومان

پدران عثمانی ما همواره به این حدیث عمل میکردند که «بخندید،تبسم مومنان نسبت به هم صدقه است.»و با توجه به توصیه «سلام را گسترش دهید.»به هرکس که بر میخوردند چه آشنا و چه غریبه تبسم کرده،دو سلام می دادند.این چنین دل های افراد نسبت به هم گرم میشد. معنای حقیقی عثمانی یعنی گروهی(ساختار اجتماعی)که با همدیگ در صلح،دوستی و برادری هستند. اگر بر حسب اتفاق کدورتی میان دو نفر رخ می داد،باقی افراد در عرض چند روز با وساطت خویش میان آنان صلح و آشتی برقرار می ساختند و اگر این کدورت به درازا می کشید بی صبرانه منتظر رسیدن عید می ماندند،چرا که عیدها هنگام آشتی و برادری بودند.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786003671737

یاوز بهادر اغلو (نام اصلی نیازی بیرینچی ؛ متولد 1945 ؛ریزه) ، داستان نویس ترکیه ای ، روزنامه نگار و برنامه ساز رادیو است. وی در مقاله ها و کتاب های ستون خود از نام مستعار Yavuz Bahadıroğlu استفاده می کند.

مطالعه کامل