حریم سلطان

کتاب حریم سلطان

Muhtesem kanuni sultan
انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

پدران عثمانی ما همواره به این حدیث عمل میکردند که «بخندید،تبسم مومنان نسبت به هم صدقه است.»و با توجه به توصیه «سلام را گسترش دهید.»به هرکس که بر میخوردند چه آشنا و چه غریبه تبسم کرده،دو سلام می دادند.این چنین دل های افراد نسبت به هم گرم میشد. معنای حقیقی عثمانی یعنی گروهی(ساختار اجتماعی) ...مطالعه بیشتر پدران عثمانی ما همواره به این حدیث عمل میکردند که «بخندید،تبسم مومنان نسبت به هم صدقه است.»و با توجه به توصیه «سلام را گسترش دهید.»به هرکس که بر میخوردند چه آشنا و چه غریبه تبسم کرده،دو سلام می دادند.این چنین دل های افراد نسبت به هم گرم میشد. معنای حقیقی عثمانی یعنی گروهی(ساختار اجتماعی)که با همدیگ در صلح،دوستی و برادری هستند. اگر بر حسب اتفاق کدورتی میان دو نفر رخ می داد،باقی افراد در عرض چند روز با وساطت خویش میان آنان صلح و آشتی برقرار می ساختند و اگر این کدورت به درازا می کشید بی صبرانه منتظر رسیدن عید می ماندند،چرا که عیدها هنگام آشتی و برادری بود ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

یاوز بهادر اغلو (نام اصلی نیازی بیرینچی ؛ متولد 1945 ؛ریزه) ، داستان نویس ترکیه ای ، روزنامه نگار و برنامه ساز رادیو است. وی در مقاله ها و کتاب های ستون خود از نام مستعار Yavuz Bahadıroğlu استفاده می کند.