آغوشی برای یک سفر طولانی

کتاب آغوشی برای یک سفر طولانی

Hug for a long trip
نویسنده:

محمد مرکبیان

انتشارات: نیماژ - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 12,000 تومان

این مجموعه درواقع بخشی از روزنوشت هایی است که مرکبیان در یک دهه اخیر نوشته است. وی درباره ی انتشار این مجموعه می گوید: «هیچ وقت نمی خواستم منتشرشان کنم. می نوشتم که چیزی را پیدا کنم یا آنکه خاکش کنم. می نوشتم که بترسم و یا از ترس فرار کنم. من فقط می نوشتم که زنده مانده باشم. من فقط می خواستم ردی از ...مطالعه بیشتراین مجموعه درواقع بخشی از روزنوشت هایی است که مرکبیان در یک دهه اخیر نوشته است. وی درباره ی انتشار این مجموعه می گوید: «هیچ وقت نمی خواستم منتشرشان کنم. می نوشتم که چیزی را پیدا کنم یا آنکه خاکش کنم. می نوشتم که بترسم و یا از ترس فرار کنم. من فقط می نوشتم که زنده مانده باشم. من فقط می خواستم ردی از آنچه گذشته را، یک جای روزگارم ثبت کرده باشم. تمام این نوشته ها روزی پلی بوده اند از گذشته به امروز. پل هایی که در یک شب ساخته می شدند و در لحظه ای متروکه. تا آنکه یک شب دکتر ساسان تبسمی – مترجم – مهمانم بود. ازم خواست که فکری به حال این روزنوشت ها کنم. خواست به دست او ب ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : محمد مرکبیان
شابک : 9786003672833