خاکسفید

نویسنده:

حمید بابایی

انتشارات: نیماژ
تعداد صفحات: 128
نوبت چاپ: 2
قیمت: 15,000 تومان

داستان ایرانی