سه روایت جعلی براساس نمایشنامه‌های شکسپیر: اتللو به روایت یاگو، هملت به روایت هوراشیو، شاه لیر به ر

نویسنده:

انتشارات: نیماژ
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.