هشت پیانیست

کتاب هشت پیانیست

Hasht Pianist
نویسنده:

مهدی بهرامی

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

داستان ایرانی

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مهدی بهرامی از نویسندگان نسل چهارم معاصر است. از او تا کنون رمانهایی به نامهای «گهواره مردگان» و «هشت پیانیست» منتشر شده است.