تا دست به قلم می‌برم، سراغ تو را می‌گیرند کلمات

نویسنده:

انتشارات: نیماژ
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

شعر فارسی