خاطرات ظلمت: درباره‌ی سه اندیشگر مکتب فرانکفورت، والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو

کتاب خاطرات ظلمت: درباره‌ی سه اندیشگر مکتب فرانکفورت، والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مکتب فرانکفورت - نقد و تفسیر؛بنیامین، والتر، 1940 - 1892 - سرگذشتنامه؛آدورنو، تئودور، 1969 - 1903 - سرگذشتنامه؛هورکهایمر، ماکس، 1973 - 1895 - سرگذشتنامه؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر