خاطرات ظلمت: درباره‌ی سه اندیشگر مکتب فرانکفورت، والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو

نویسنده:

انتشارات:
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مکتب فرانکفورت - نقد و تفسیر؛بنیامین، والتر، 1940 - 1892 - سرگذشتنامه؛آدورنو، تئودور، 1969 - 1903 - سرگذشتنامه؛هورکهایمر، ماکس، 1973 - 1895 - سرگذشتنامه؛