بازیگری و پرفرمنس آرت: راهنمای تمرینهای عملی و نقد و نظر درباره‌ی پرفرمنس آرت

بازیگری و پرفرمنس آرت: راهنمای تمرینهای عملی و نقد و نظر درباره‌ی پرفرمنس آرت

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کار گروهی در هنر؛اجرای هنری؛هنر نوین - قرن 20م.؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر