چه چیز به چه کس می‌رسد؟ چرا؟‏‫: اقتصاد نوین جورسازی و طراحی بازار

کتاب چه چیز به چه کس می‌رسد؟ چرا؟‏‫: اقتصاد نوین جورسازی و طراحی بازار

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

اقتصاد؛نظریه تطبیق؛نظریه بازی‌ها؛بازار؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر