چه چیز به چه کس می‌رسد؟ چرا؟‏‫: اقتصاد نوین جورسازی و طراحی بازار

نویسنده:

انتشارات:
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

اقتصاد؛نظریه تطبیق؛نظریه بازی‌ها؛بازار؛