بیگانه

بیگانه

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این رمان به ظاهر ساده است. و این را کامو به شدت احساس کرده است: یک «اضطراب» در تمام طول کتاب وجود دارد، حتی در لحظاتی که احساس می شود همه چیز دارد راحت می گذرد، خواننده کنجکاو می شود و وادار می شود در مورد تردیدهایش از خود سؤال کند.انگار نویسنده خواسته است به او یادآوری کند که در این جا چیزی رازآمیز وجود دارد که باید کشف شود.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر