تحلیل روانشناختی زمان و نامیرایی در سینمای تارکوفسکی و هنر و ادبیات ذهنیت

کتاب تحلیل روانشناختی زمان و نامیرایی در سینمای تارکوفسکی و هنر و ادبیات ذهنیت

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تارکوفسکی، آندره‌ی‌آرسنیویچ، 1986 - 1932 - نقد و تفسیر؛سینما - جنبه‌های روان‌شناسی؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر