شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت

شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تکنولوژی اطلاعات؛شبکه‌های اطلاع‌رسانی؛جنبش‌های اجتماعی ؛تکنولوژی و تمدن؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر