امید بازیافته: سینمای آندری تارکوفسکی

نویسنده:

انتشارات:
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تارکوفسکی، آندره‌ی‌آرسنیویچ، 1986 - 1932 - نقد و تفسیر؛