سرشت و سرنوشت سینمای کریشتف کیشلوفسکی

کتاب سرشت و سرنوشت سینمای کریشتف کیشلوفسکی

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

سینما - لهستان - تهیه‌کنندگان و کارگردانان؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر