نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر

نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

عکاسی هنری؛عکاسی - نقد و تفسیر؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر