از نشانه‌های تصویری تا متن به سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیداری

نویسنده:

انتشارات:
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

سینما - نشانه‌شناسی؛ارتباط دیداری؛علایم تصویری؛نشانه‌شناسی؛