برنامه‌ریزی تعاملی: مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده‌ی سازمان

کتاب برنامه‌ریزی تعاملی: مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده‌ی سازمان

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

برنامه‌ریزی سازمانی؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر